EU Podrška

Projekat “Zelena destinacija u dolini gornjeg toka Sane i Plive“ je započeo implementaciju 22.05.2020.godine kojim će se razviti nova eko-turistička i destinacija turizma na otvorenom duž rute Via Dinarica s ciljem povećanja konkurentnosti lokalnog turizma uz kreiranje novih turističkih paketa i njihovu promociju na međunarodnom planu.

Opšti cilje projekta:Doprinos promociji zajedničkog regionalnog makro turističkog proizvoda – Via Dinarica Zelena staza, pružajući lokalnoj zajednici nove ekonomske mogućnosti uz očuvanje ključnih prirodnih resursa.

Specifični ciljevi: Razviti novu ekoturizam i outdoor destinaciju duž rute Via Dinarica primjenom integrisanog razvojnog pristupa koji uključuje zaštitu prirode, digitalizaciju i tržišno orijentisani model upravljanja.

Dugoročni razvojni cilj koji se želi postići ovim projektom je održivost našeg regiona pružanjem novih mogućnosti za zapošljavanje i ostvarivanja dodatnog prihoda. Projektom će biti obuhvaćeno valorizacija krajolika uz razvijanje infrastrukture manjih razmjera na tri mikro lokacije (uređenje kanjona Korane, penjalište Pecka i interaktivno igralište u selu Pecka) i GPS mapiranje biciklističkih i pješačkih staza s ciljem povezivanja funkcionalnog turističkog sadržaja i doživljaja u prirodi

Projekat provodi Opština Mrkonjić Grad (kao vodeći implementator), zajedno sa partnerima, UG Centar za životnu sredinu, kompanijom Advantis Konsalting i kompanija Zepter Passport.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 242.872,59 Eura i provodiće se u periodu od maja 2020. godine do februara 2022. godine.

Projekat se implementira na području opština: Mrkonjić Grad, Šipovo i Ribnik.

Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici, sa fokusom na mlade i žene koji žive u ruralnim područjima.

S ciljem jačanja ekonomije BiH, EU4Business projekat Evropske unije podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija u iznosu od 15 miliona eura bespovratnih sredstava i Savezna Republika Njemačka u iznosu od 1,1 milion eura. Projekat zajednički provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije – Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.

Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.